Suwałki.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Suwałki. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 20 z dnia 25.05.2016

Uchwała nr 244

o zmianie uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Suwałkach

Uchwała nr 243

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach

Uchwała nr 241

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli przez Radę Miejską w Suwałkach w 2016 r.

Uchwała nr 240

w sprawie rozpatrzenia skargi Barbary Sz. na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

Uchwała nr 239

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016 – 2030

Uchwała nr 238

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Uchwała nr 237

w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach

Uchwała nr 236

w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z partnerami litewskimi i zabezpieczenia środków finansowych do projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa — Polska

Uchwała nr 235

w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z partnerami litewskimi i zabezpieczenia środków finansowych do projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa — Polska

Uchwała nr 233

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach

Uchwała nr 231

w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Suwałkach i włączenia go do Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

Uchwała nr 230

w sprawie planowania w budżecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała nr 229

w sprawie przyjęcia Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych "Zdolny Suwalczanin"

Uchwała nr 228

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki

Uchwała nr 245

w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z partnerami litewskimi i zabezpieczenia środków finansowych do projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska

Uchwała nr 232

w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk

Uchwała nr 242

w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.

Uchwała nr 234

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 227

w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach

Uchwała nr 226

w sprawie opłaty za pobyt w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym pod nazwą: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach

Uchwała nr 246

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu
Zobacz pozostałe
Zwiń