Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 12 — w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2015 roku …w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2015 roku CIS dotacja Centrum Integracji Społecznej organizacje pozarządowe pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dotacje
dotacje organizacje pozarządowe pomoc społeczna
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 63 — Uchwała Rady Nr VII/63/2015 z dnia 2015-04-29 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. …Uchwała Rady Nr VII/63/2015 z dnia 2015-04-29 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. dotacje zabytki remont kultura […] biblioteki, imprezy, wydarzenia dotacje
dotacje kultura
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 68 — Uchwała Rady Nr VII/68/2015 z dnia 2015-04-29 udzielenia wsparcia działalności Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Suwałkach …Rady Nr VII/68/2015 z dnia 2015-04-29 udzielenia wsparcia działalności Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Suwałkach Perspektywa dotacja Spółdzielnia Socjalna dotacje
dotacje
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 100 — Uchwała Rady Nr X/100/2015 z dnia 2015-07-29 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Suwałk …dnia 2015-07-29 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego […] oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Suwałk oświata dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów dotacje
dotacje oświata
5. Sesja nr 12 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 132 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Gminy Miasta Suwałk. …w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Gminy Miasta Suwałk. oświata […] dotacje dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dotacje oświata
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 152 — w sprawie przyjęcia programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki" i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu. …w sprawie przyjęcia programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki" i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu. program dotacje dotacje
dotacje
7. Sesja nr 15 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 165 — w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2016 roku …w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2016 roku dotacja CIS dotacje organizacje pozarządowe pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dotacje organizacje pozarządowe pomoc społeczna
8. Sesja nr 17 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 180 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki …w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki zabytki dotacje remont kultura biblioteki […] imprezy, wydarzenia dotacje
dotacje kultura
9. Sesja nr 19 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 217 — w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. …w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. zabytki remonty dotacje dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansowo – Budżetowa …taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2015 roku ; Zaopiniowanie […] posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 marca 2015 r. 2. Informacja o dotacjach udzielonych w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków […] i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki…
2. Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego …sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach. 10. Informacja o dotacjach udzielonych w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków […] i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki…
3. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa …w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2015 roku…
4. Komisja Kultury, Sportu i Turystyki …stycznia- 31 grudnia 2014 roku. ; Rozpatrzenie wniosku Zarządu Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” o zwiększenie dotacji na funkcjonowanie KS „Wigry”. 2015-04-22 15:30 16:20 1. Przyjęcie protokołu nr 5/2015 z dnia 16 marca […] Suwałkach za rok 2014, -sprawozdanie z działalności Muzeum Okręgowego w Suwałkach w 2014 roku. 4. Informacja o dotacjach udzielonych w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków […] i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników