Wyniki wyszukiwania dla tagu: dzieci

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 26 — w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym …przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym przedszkole szkoła rekrutacja dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
dzieci przedszkola szkoły
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 111 — Uchwała Rady Nr X/111/2015 z dnia 2015-07-29 w sprawie rozpatrzenia skargi nauczycielek przedszkola na działalność dyrektora Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach …Jana Pawła II w Suwałkach skarga oświata przedszkole przedszkola skargi oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci oświata przedszkola skargi
3. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 118 — o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki …sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki wynagrodzenia szkoła przedszkole dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
dzieci przedszkola szkoły wynagrodzenia
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 145 — w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Suwałki. …w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Suwałki. przedszkole rekrutacja dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola…
dzieci przedszkola
5. Sesja nr 16 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 176 — w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym. …przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym. rekrutacja przedszkole przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci przedszkola
6. Sesja nr 17 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 179 — w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk. …sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk. przedszkole szkoły dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
dzieci przedszkola szkoły
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 195 — w sprawie Statutu Placówki Opiekuńczo — Wychowawczej w Suwałkach …Wychowawczej w Suwałkach placówka opiekuńczo wychowawcza statut statut zmiany statutu gminy pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci pomoc społeczna statut
8. Sesja nr 19 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 213 — w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2016-2018. …Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2016-2018. piecza zastępcza program 2016-2018 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dzieci pomoc społeczna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników