Wyniki wyszukiwania dla tagu: sport

Uchwały

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansowo – Budżetowa …przyjazna szkoła”. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok…
2. Komisja Kultury, Sportu i Turystyki …Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Komisja odbywa się na tydzień przed terminem sesji w poniedziałek 2014-12-09 13:00 13:10 Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji 2014-12-15 13:00 13:10 Przyjęcie […] Regulaminu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach w kadencji 2014-2018. ; Informacja z działalności Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w sezonie turystycznym od czerwca do września 2014 r. ; Projekt planu pt […] Alfreda Wierusza-Kowalskiego. 2015-01-19 17:00 18:50 Wypracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na…
3. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego …projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki. Poinformowanie o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na…
4. Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk …Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk W Skład Rady Sportu na lata 2015-2016 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 81/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Sportu przy Prezydencie […] Wojciech Winnik 10. Jacek Marek Zieliński 11. Piotr Ludwik Zieliński 12. Jadwiga Olbryś. W skład Rady Sportu nie wchodzą przedstawiciele Rady Miasta…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników