Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 9 — w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Suwałk …w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Suwałk wynagrodzenie prezydent wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent wynagrodzenia
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 54 — Uchwała Rady Nr VI/54/2015 z dnia 2015-03-25 rozpatrzenia skargi Heleny O. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk. …Uchwała Rady Nr VI/54/2015 z dnia 2015-03-25 rozpatrzenia skargi Heleny O. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk. skarga prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 55 — Uchwała Rady Nr VI/55/2015 z dnia 2015-03-25 rozpatrzenia skargi Ryszarda M. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk. …Uchwała Rady Nr VI/55/2015 z dnia 2015-03-25 rozpatrzenia skargi Ryszarda M. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk. skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-25
Uchwała nr 77 — Uchwała Rady Nr VIII/77/2015 z dnia 2015-05-25 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium. …Uchwała Rady Nr VIII/77/2015 z dnia 2015-05-25 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium. absolutorium prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 86 — Uchwała Rady Nr IX/86/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki …szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki oświata podwyżka pensje wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata wynagrodzenia
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 86 — Uchwała Rady Nr IX/86/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki …Suwałki oświata podwyżka pensje wynagrodzenie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata wynagrodzenia
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 89 — Uchwała Rady Nr IX/89/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. …nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. oświata wynagrodzenia nagrody dodatki wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata wynagrodzenia
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 110 — Uchwała Rady Nr X/110/2015 z dnia 2015-07-29 w sprawie rozpatrzenia skargi Jana B. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk. …Uchwała Rady Nr X/110/2015 z dnia 2015-07-29 w sprawie rozpatrzenia skargi Jana B. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk. skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
9. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 118 — o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki …szkoła przedszkole dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
dzieci przedszkola szkoły wynagrodzenia
10. Sesja nr 17 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 191 — w sprawie rozpatrzenia skargi Janusza Z. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk. …w sprawie rozpatrzenia skargi Janusza Z. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk. skarga skargi…
skargi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego …uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami. ; Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w…
2. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa …uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami. ; Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w…
3. Komisja Kultury, Sportu i Turystyki …za 2014 rok oraz nagrody jubileuszowe w dziedzinie kultury. 2015-02-25 19:15 19:40 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk ze współpracy z miastami partnerskimi oraz międzynarodowym stowarzyszeniem pn.: Innovation Circle Network w 2014 roku…
4. Suwalska Rada Seniorów …Suwalska Rada Seniorów Suwalska Rada Seniorów działa przy Prezydencie Miasta Suwałk. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej głównym celem jest reprezentowanie seniorów i wypracowywanie wspólnie z władzami miasta rozwiązań przyjaznych osobom starszym…
5. Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk …Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk W Skład Rady Sportu na lata 2015-2016 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 81/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Sportu przy Prezydencie
6. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych …Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk powołana została Zarządzeniem nr 218/11 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 lipca 2011 roku. Skład Rady: 1. Krystyna Wasilewska […] organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zgłoszonych po zamieszczeniu w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego informacji Prezydenta Miasta Suwałk o możliwości zgłaszania kandydatów do rady. Siedziba Rady – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul…
7. Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Suwałk …Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Suwałk Rada została powołana Zarządzeniem Nr 142/2015 z dnia 2015-04-13 - w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników