Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 203 — zmieniająca uchwałę nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowyc …lutego 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowyc drogi powiatowe drogi kategoria dróg drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 20 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 234 — w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych …w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych kategoria dróg drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 29 — w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach …w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach skarga ZDiZ skargi…
skargi
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 142 — w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą: "Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno — Tartak — etap II" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. …Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - etap II" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. drogi drogi
drogi
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 52 — Uchwała Rady Nr VI/52/2015 z dnia 2015-03-25 nadania nazwy rondu …Uchwała Rady Nr VI/52/2015 z dnia 2015-03-25 nadania nazwy rondu nazwa rondo drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 120 — w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych …w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 92 — Uchwała Rady Nr IX/92/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach …wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach opłaty ZDiZ pas drogowy opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi opłaty
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 35 — w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych …w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi kategoria drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 122 — w sprawie pozbawienia ulic: Dożynkowej, Łąkowej i Kombajnistów w Suwałkach kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych …ulic: Dożynkowej, Łąkowej i Kombajnistów w Suwałkach kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 121 — w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia do kategorii drogi powiatowej …w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego …zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami […] wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie […] Informacja z działalności Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach w 2014 r. 4. Informacja z działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 5. Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie do…
2. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa …zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami…
3. Komisja Finansowo – Budżetowa …zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału […] części budŜetu miasta na 2016 rok. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników