Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 35 — w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych …w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi kategoria drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 36 — w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych …w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych drogi kategoria drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 21 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania …ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania drogi strefa płatnego parkowania opłaty opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe parkowanie…
drogi opłaty parkowanie
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 52 — Uchwała Rady Nr VI/52/2015 z dnia 2015-03-25 nadania nazwy rondu …Uchwała Rady Nr VI/52/2015 z dnia 2015-03-25 nadania nazwy rondu nazwa rondo drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-25
Uchwała nr 79 — Uchwała Rady Nr VIII/79/15 z dnia 2015-05-25 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny …Uchwała Rady Nr VIII/79/15 z dnia 2015-05-25 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny przetarg nieruchomości zbycie nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 92 — Uchwała Rady Nr IX/92/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach …drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach opłaty ZDiZ pas drogowy opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi opłaty
7. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 119 — w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych …w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 120 — w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych …w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 121 — w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia do kategorii drogi powiatowej …w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 122 — w sprawie pozbawienia ulic: Dożynkowej, Łąkowej i Kombajnistów w Suwałkach kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych …i Kombajnistów w Suwałkach kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników