Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 187 — w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki projektu pod nazwą: "Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko — Wiatrołuża km 0+000 — km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B" …Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000 - km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B" Wiatrołuża Bobrowisko drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 142 — w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą: "Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno — Tartak — etap II" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. …Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - etap II" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. drogi drogi
drogi
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 129 — w sprawie nadania nazwy ulicy i ustalenia przebiegu ulicy …w sprawie nadania nazwy ulicy i ustalenia przebiegu ulicy ulica drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 119 — w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych …w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 36 — w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych …w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych drogi kategoria drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 122 — w sprawie pozbawienia ulic: Dożynkowej, Łąkowej i Kombajnistów w Suwałkach kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych …ulic: Dożynkowej, Łąkowej i Kombajnistów w Suwałkach kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 120 — w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych …w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 18 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 203 — zmieniająca uchwałę nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowyc …lutego 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowyc drogi powiatowe drogi kategoria dróg drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 17 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 186 — o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą: "Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno — Tartak — etap I" …rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - etap I" droga Płociczno drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 18 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 204 — zmieniająca uchwałę nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych …lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych drogi gminne kategoria dróg drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa …zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami…
2. Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego …zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami […] wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie […] Informacja z działalności Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach w 2014 r. 4. Informacja z działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 5. Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie do…
3. Komisja Finansowo – Budżetowa …zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału […] części budŜetu miasta na 2016 rok. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność