Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 86 — Uchwała Rady Nr IX/86/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki …w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki oświata podwyżka pensje wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata wynagrodzenia
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 86 — Uchwała Rady Nr IX/86/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki …w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki oświata podwyżka pensje wynagrodzenie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata wynagrodzenia
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 87 — Uchwała Rady Nr IX/87/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie planowania w budżecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotnądla nauczycieli, a także przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieliprzedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki. …przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieliprzedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki. zdrowie nauczyciele oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
oświata zdrowie
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 88 — Uchwała Rady Nr IX/88/2015 z dnia 2015-06-24 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiskakierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli …tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiskakierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oświata pedagog psycholog zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata zdrowie
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 89 — Uchwała Rady Nr IX/89/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. …w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. oświata wynagrodzenia nagrody dodatki wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata wynagrodzenia
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 90 — UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego ,,Żyję zdrowo i aktywnie w Suwałkach” w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła". …zdrowo i aktywnie w Suwałkach” w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła". oświata bezpieczeństwo bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia…
bezpieczeństwo oświata
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 95 — Uchwała Rady Nr IX/95/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie rozpatrzenia skargi Jarosława R. na postępowanie dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach. …w sprawie rozpatrzenia skargi Jarosława R. na postępowanie dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach. skarga oświata szkoła skargi szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata skargi szkoły
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 111 — Uchwała Rady Nr X/111/2015 z dnia 2015-07-29 w sprawie rozpatrzenia skargi nauczycielek przedszkola na działalność dyrektora Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach …nauczycielek przedszkola na działalność dyrektora Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach skarga oświata przedszkole przedszkola skargi oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym…
dzieci oświata przedszkola skargi
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 100 — Uchwała Rady Nr X/100/2015 z dnia 2015-07-29 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Suwałk …przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Suwałk oświata dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów dotacje…
dotacje oświata
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 99 — Uchwała Rady Nr X/99/2015 z dnia 2015-07-29 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk. …w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk. oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników