Sesja nr 9 z dnia 2015-06-24
Uchwalona
Uchwała nr 88 — Uchwała Rady Nr IX/88/2015 z dnia 2015-06-24 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiskakierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach