Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 66 — Uchwała Rady Nr VII/66/2015 z dnia 2015-04-29 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach …do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Chopina zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 19 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 219 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach. …przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach. Reja Szpitalna plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 123 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach …do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Północ zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 24 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach …położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego plac Józef Piłsudski zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 18 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 201 — w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach …Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Czarna Hańcza Kościuszki Mickiewicza zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 19 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 220 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach. …zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach. Arkadia Czarna Hańcza plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 65 — Uchwała Rady Nr VII/65/2015 z dnia 2015-04-29 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych — zbiornik Sobolewo w Suwałkach …do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych - zbiornik Sobolewo w Suwałkach sobolewo plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 67 — Uchwała Rady Nr VII/67/2015 z dnia 2015-04-29 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Północ I zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 20 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 233 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Sportowa zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 15 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 171 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach. …Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach. plan zagospodarowania przestrzennego Kościuszki Waryńskiego Wesoła Wigierska zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników