Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 20 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 232 — w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk …w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk gospodarka przestrzenna zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 128 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mariana Buczka, Leśną i Poznańską w Suwałkach zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mariana Buczka, Leśną i Poznańską w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 20 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 233 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Sportowa zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 18 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 200 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Papierni i Ustronia w Suwałkach …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Papierni i Ustronia w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Papiernia Ustronie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 15 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 171 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach. …Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach. plan zagospodarowania przestrzennego Kościuszki Waryńskiego Wesoła Wigierska zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 67 — Uchwała Rady Nr VII/67/2015 z dnia 2015-04-29 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Północ I zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 66 — Uchwała Rady Nr VII/66/2015 z dnia 2015-04-29 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach …do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Chopina zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 17 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 184 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach …Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Kościuszki Chłodna Waryńskiego Noniewicza zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 49 — Uchwała Rady Nr VI/49/2015 z dnia 2015-03-25 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach. …planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach. plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 126 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Północnej w Suwałkach …sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Północnej w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników