Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 127 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 20 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 233 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Sportowa zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 67 — Uchwała Rady Nr VII/67/2015 z dnia 2015-04-29 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Północ I zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 19 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 220 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach. …zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach. Arkadia Czarna Hańcza plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 49 — Uchwała Rady Nr VI/49/2015 z dnia 2015-03-25 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach. …planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach. plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 106 — Uchwała Rady Nr X/106/2015 z dnia 2015-07-29 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach …T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Kościuszki Noniewicza Czarna Hańcza Wigierska zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 19 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 219 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach. …przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach. Reja Szpitalna plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 18 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 200 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Papierni i Ustronia w Suwałkach …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Papierni i Ustronia w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Papiernia Ustronie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 24 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach …położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego plac Józef Piłsudski zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 17 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 184 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach …Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Kościuszki Chłodna Waryńskiego Noniewicza zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników