Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 200 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Papierni i Ustronia w Suwałkach …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Papierni i Ustronia w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Papiernia Ustronie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 15 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 171 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach. …Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach. plan zagospodarowania przestrzennego Kościuszki Waryńskiego Wesoła Wigierska zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 24 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach …położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego plac Józef Piłsudski zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 18 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 201 — w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach …Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Czarna Hańcza Kościuszki Mickiewicza zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 67 — Uchwała Rady Nr VII/67/2015 z dnia 2015-04-29 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Północ I zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 17 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 184 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami:T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach …Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Kościuszki Chłodna Waryńskiego Noniewicza zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 107 — Uchwała Rady Nr X/107/2015 z dnia 2015-07-29 UCHWAŁA NR X/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu Krzywólki w Suwałkach. …do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu Krzywólki w Suwałkach. plan zagospodarowania przestrzennego Krzywólka zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 66 — Uchwała Rady Nr VII/66/2015 z dnia 2015-04-29 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach …do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Chopina zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 106 — Uchwała Rady Nr X/106/2015 z dnia 2015-07-29 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach …T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach plan zagospodarowania przestrzennego Kościuszki Noniewicza Czarna Hańcza Wigierska zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 20 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 232 — w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk …w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk gospodarka przestrzenna zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników