Sesja nr 7 z dnia 2015-04-29
Uchwalona
Uchwała nr 65 — Uchwała Rady Nr VII/65/2015 z dnia 2015-04-29 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych — zbiornik Sobolewo w Suwałkach

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach