Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 95 — Uchwała Rady Nr IX/95/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie rozpatrzenia skargi Jarosława R. na postępowanie dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach. …Nr IX/95/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie rozpatrzenia skargi Jarosława R. na postępowanie dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach. skarga oświata szkoła skargi oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe…
oświata skargi szkoły
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 147 — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki …w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki szkoła rekrutacja szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 86 — Uchwała Rady Nr IX/86/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki …Uchwała Rady Nr IX/86/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki oświata podwyżka pensje wynagrodzenie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata wynagrodzenia
4. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 118 — o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki …o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki wynagrodzenia szkoła przedszkole wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola dzieci…
dzieci przedszkola szkoły wynagrodzenia
5. Sesja nr 18 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 199 — w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 2 w Suwałkach i włączenia go do Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach …w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 2 w Suwałkach i włączenia go do Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach szkoła ośrodek doskonalenia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 99 — Uchwała Rady Nr X/99/2015 z dnia 2015-07-29 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk. …Nr X/99/2015 z dnia 2015-07-29 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk. oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 198 — w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na terenie Miasta Suwałk …w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na terenie Miasta Suwałk szkoły gimnazja szkoły podstawowe, gimnazja…
oświata szkoły
8. Sesja nr 19 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 216 — w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach do Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach …w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach do Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach szkoły CKP szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 90 — UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego ,,Żyję zdrowo i aktywnie w Suwałkach” w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła". …Żyję zdrowo i aktywnie w Suwałkach” w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła". oświata bezpieczeństwo oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością…
bezpieczeństwo oświata
10. Sesja nr 18 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 197 — w sprawie planowania w budżecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz warunków i sposobu ich przyznawania …pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczyciele wynagrodzenia oświata nauczyciele…
oświata wynagrodzenia
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Oświaty i Wychowania …z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym. 2015-02-25 08:30 09:00 Sprawozdanie z […] wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto. ; Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku złoŜonego przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie. Irena Schabińska…
2. Komisja Finansowo – Budżetowa …obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania […] środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a takŜe przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania […] śyję zdrowo i aktywnie w Suwałkach” w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników