Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 46 — Uchwała Rady Nr VI/46/2015 z dnia 2015-03-25 wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia jednoosobowych spółek Gminy Miasto Suwałki, działających pod firmami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Suwałkach oraz na połączenie tych spółek …Rady Nr VI/46/2015 z dnia 2015-03-25 wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia jednoosobowych spółek Gminy Miasto Suwałki, działających pod firmami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. i Targowiska Miejskie […] Sp. z o.o. w Suwałkach oraz na połączenie tych spółek PGK Targowisko połączenie spółki targowiska…
spółki targowiska
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 131 — w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o. o. na lata 2014-2017. …aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o. o. na lata 2014-2017. woda wieloletni plan PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 151 — w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą według zasad towarzystwa budownictwa społecznego. …w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą według zasad towarzystwa budownictwa społecznego. ZBM TBS liwidacja nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 15 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 172 — w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Spółka z o.o. i objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki, oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach …w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Spółka z o.o. i objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki, oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanego […] samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ZBM apport TBS nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki
nieruchomości spółki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansowo – Budżetowa …Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia jednoosobowych spółek Gminy Miasto Suwałki, działających pod firmami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. i Targowiska […] Miejskie Sp. z o. o. w Suwałkach oraz na połączenie tych spółek. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale pomiędzy ulicami Lotniczą, Powstańców Wielkopolskich, Mariana Buczka i byłą bocznicą kolejową […] środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 5. Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2014 rok. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia na…
2. Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego …nadania nazwy rondu. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia jednoosobowych spółek Gminy Miasto Suwałki, działających pod firmami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. i Targowiska […] Miejskie Sp. z o. o. w Suwałkach oraz na połączenie tych spółek. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w […] z o. o. w Suwałkach za 2014 rok. 4. Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o. o. w roku 2014. 5. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników