Sesja nr 12 z dnia 2015-10-28
Uchwalona
Uchwała nr 131 — w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o. o. na lata 2014-2017.

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach