Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 12 — w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2015 roku …uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2015 roku CIS dotacja Centrum Integracji Społecznej organizacje pozarządowe pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dotacje…
dotacje organizacje pozarządowe pomoc społeczna
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 115 — w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 …w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na […] rok 2016 program współpracy ngo organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
3. Sesja nr 15 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 165 — w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2016 roku …osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2016 roku dotacja CIS dotacje organizacje pozarządowe pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dotacje organizacje pozarządowe pomoc społeczna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansowo – Budżetowa …i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r […] społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o […] wolontariacie, na rok 2016. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o…
2. Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego …Suwałkach w dniu 17 marca 2015 r. 2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r…
3. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa …RODZINA PLUS” za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 r. 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r…
4. Komisja Kultury, Sportu i Turystyki …Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach. 2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r…
5. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego …Spotkanie z przedstawicielami ZBM w sprawie zasad wynajmu lokali organizacjom pozarządowym. Przyjęcie apelu SRDPP do Zarządu Województwa Podlaskiego o podjęcie działań na rzecz umożliwienia lokalnej społeczności, zamieszkującej teren Miasta Suwałki, aplikacji o środki finansowe w […] zastosowaniu formuły rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r […] oraz sposobu wyboru przedstawicieli organizacji przez SRDPP. 2015-08-06 16:00 16:40 Podjęcie uchwały nr 3 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie wskazania pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Zespole ds…
6. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych …jest organem opiniodawczo-doradczym składającym sie z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie miasta organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zgłoszonych po zamieszczeniu w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego informacji Prezydenta Miasta…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników