Sesja nr 10 z dnia 2015-07-29
Uchwalona
Uchwała nr 104 — Uchwała Rady Nr X/104/2015 z dnia 2015-07-29 w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/602/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałk

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach