Sesja nr 10 z dnia 2015-07-29
Uchwalona
Uchwała nr 105 — Uchwała Rady Nr X/105/2015 z dnia 2015-07-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach