Wyniki wyszukiwania dla tagu: tereny zielone

Uchwały

Komisje

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansowo – Budżetowa …o. w Suwałkach oraz na połączenie tych spółek. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale pomiędzy ulicami Lotniczą, Powstańców Wielkopolskich, Mariana Buczka i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach. ; Zaopiniowanie projektu […] objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki […] w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji…
2. Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego …w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poŜwirowych - zbiornik Sobolewo w Suwałkach. 8. Zaopiniowanie projektu […] objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki. 12. Wolne […] w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników