Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 31 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk …w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk czystość porządek porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 44 — Uchwała Rady Nr VI/44/2015 z dnia 2015-03-25 uchwalenia Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018. …Nr VI/44/2015 z dnia 2015-03-25 uchwalenia Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018. bezpieczeństwo porządek bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową […] monitoring porządek czystość, sprzątanie ulic…
bezpieczeństwo porządek
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 70 — Uchwała Rady Nr VII/70/2015 z dnia 2015-04-29 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk …Uchwała Rady Nr VII/70/2015 z dnia 2015-04-29 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk regulamin czystości porządek porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansowo – Budżetowa …Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki […] i o wolontariacie w 2014 r. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia działalności Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w…
2. Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego …Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami. ; Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek […] Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki […] sprzedaŜy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego…
3. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa …Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami. ; Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek […] Gminy Miejskiej Suwałki. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi […] r. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników