Wyniki wyszukiwania dla tagu: niepełnosprawni

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 45 — Uchwała Rady Nr VI/45/2015 z dnia 2015-03-25 określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 116 — w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. …w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 150 — w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. …w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
4. Sesja nr 18 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 193 — w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2016 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2016 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansowo – Budżetowa …uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia jednoosobowych spółek Gminy […] uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 5. Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za…
2. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa …uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania. ; Zaopiniowanie projektu uchwały…
3. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych …Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk powołana została Zarządzeniem nr 218/11 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 lipca 2011 roku. Skład Rady […] sierpnia 2015 r.). Zakres działalności Rady: 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do; a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, b) realizacji praw osób niepełnosprawnych. 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych […] programów. 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Opinie Rady zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. W przypadku równej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników