Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 32
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 41 — w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 42 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030 …w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030 budżet wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet finanse
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 19 — w sprawie budżetu miasta na 2015 rok …w sprawie budżetu miasta na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 16 — w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku …w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku wydatki budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 17 — w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 57 — Uchwała Rady Nr VI/57/2015 z dnia 2015-03-25 wyodrębnienia funduszu sołeckiego …sołecki partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 59 — Uchwała Rady Nr VI/59/2015 z dnia 2015-03-25 zmian w budżecie miasta na 2015 rok …Uchwała Rady Nr VI/59/2015 z dnia 2015-03-25 zmian w budżecie miasta na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 74 — Uchwała Rady Nr VII/74/2015 z dnia 2015-04-29 zmian w budżecie miasta na 2015 rok …Uchwała Rady Nr VII/74/2015 z dnia 2015-04-29 zmian w budżecie miasta na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-25
Uchwała nr 76 — Uchwała Rady Nr VIII/76/2015 z dnia 2015-05-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok …z dnia 2015-05-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok budżet sprawozdanie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-25
Uchwała nr 82 — Uchwała Rady Nr VIII/82/2015 z dnia 2015-05-25 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok …Uchwała Rady Nr VIII/82/2015 z dnia 2015-05-25 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok budżet zmiana budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansowo – Budżetowa …sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na […] Planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach w 2015 r. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta […] Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na…
2. Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego …Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta…
3. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa …Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta […] w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2016 rok. 6. Wolne wnioski. Jacek Juszkiewicz Kamil Lauryn Wojciech Pająk Bogdan Bezdziecki Dorota Jabłońska…
4. Komisja Kultury, Sportu i Turystyki …Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta…
5. Komisja Oświaty i Wychowania …pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami. ; Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta…
6. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego …uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Suwałk konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok. Konsultacje propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy […] Kultury Miasta Suwałki do 2020 roku oraz ustalenie sposobu wytypowania pięciu przedstawicieli organizacji do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. 2015-06-10 16:00 17:00 Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie […] projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Suwałk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok. Omówienie treści ogłoszenia o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników