Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 44 — Uchwała Rady Nr VI/44/2015 z dnia 2015-03-25 uchwalenia Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018. …Uchwała Rady Nr VI/44/2015 z dnia 2015-03-25 uchwalenia Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018. bezpieczeństwo porządek bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością…
bezpieczeństwo porządek
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 62 — Uchwała Rady Nr VII/62/2015 z dnia 2015-04-29 rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2014 r. …z dnia 2015-04-29 rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2014 r. powódź Straż Pożarna zabezpieczenie bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i…
bezpieczeństwo
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 90 — UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego ,,Żyję zdrowo i aktywnie w Suwałkach” w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła". …i aktywnie w Suwałkach” w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła". oświata bezpieczeństwo bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla…
bezpieczeństwo oświata
4. Sesja nr 11 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 117 — zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego na terenie Miasta Suwałk oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania …Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego na terenie Miasta Suwałk oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania przemoc zespół interdysplinarny bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
5. Sesja nr 19 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 209 — w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2015 r. …w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2015 r. straż pożarna bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą…
bezpieczeństwo
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników