Sesja nr 20 z dnia 2016-05-25
Uchwalona
Uchwała nr 232 — w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach