Sesja nr 19 z dnia 2016-04-27
Uchwalona
Uchwała nr 220 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach.

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach