Sesja nr 17 z dnia 2016-02-24
Uchwalona
Uchwała nr 186 — o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą: "Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno — Tartak — etap I"

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach