Sesja nr 12 z dnia 2015-10-28
Uchwalona
Uchwała nr 142 — w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą: "Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno — Tartak — etap II" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach